Regnskogsträd eller ökenväxt i Edvard Andersons växthus

Hur kan växter överleva torka i flera månader. Hur kan de växa högt upp i ett regnskogsträd utan rötter? Växter har genom årmiljonerna anpassat sig till varma torra öknar, höga berg och fuktiga regnskogar.

Teori

Vi talar om jordens klimatzoner, vad som påverkar klimatet och studerar växters anpassningar till torka, ljusbrist och brand. Vi gör en vandring i Edvard Andersons växthus där vi besöker en tropisk låglandsregnskog, öknar i Kalifornien och södra Afrika, samt medelhavsområdets varm-tempererade klimat.

 

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Jordens klimat- och vegetationszoner, biologisk mångfald, evolution och ekosystem.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (13) Bekämpa klimatförändringen (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2
Tid
60 min, året runt, ej måndagar. Starttid: tidigast 11.00 när växthuset öppnar

Gruppstorlek: max 34 elever

Inför besöket

Inför besöket är det bra om eleverna är bekanta med termerna anpassning och klimat.