Reaktioner och observationer

Ett undersökande arbetssätt präglar denna laboration. Eleverna blandar tre olika komponenter i en påse och undersöker med skärpta sinnen: Blir det varmt eller kallt? Bildas det gas? Vilken färg får jag? Vad händer om jag byter ut två komponenter? Vad gör de olika komponenterna? Frågorna blir många och eleverna drar sina egna slutsatser för att avsluta med att undersöka egna frågeställningar.

Brödtext

Kort introduktion som följs av eget arbete där eleverna testar tre komponenter åt gången (alltid en vätska och två pulver). Resultat antecknas och eleverna får dra egna slutsatser. Utifrån dessa får eleverna formulera en frågeställning som de avslutningsvis prövar med ytterligare experiment.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 7-9
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kemins metoder och arbetssätt, i synnerhet systematiska undersökningar med formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Inför besöket

Eleverna bör ha en viss laborativ vana. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!