Radioaktivitet i svamp

Mät cesiumhalten i torkad svamp plockad i Gävle. Se hur Tjernobylolyckan påverkat vår miljö.

Brödtext

Vi diskuterar cesiumförekomst och dess betydelse för vår hälsa och miljö. Vi diskuterar hur man kan identifiera och kvantifiera förekomst av radioaktiva ämnen med hjälp av en gammaspektrometer. Vi pratar om hur olika strålningstyper växelverkar med omgivningen. Med hjälp av gammaspektrometer får eleverna identifiera olika radioaktiva ämnen. De kalibrerar utrustningen med prover av renavkok, samt mäter cesiumhalt i torkad svamp.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet. Fysik 1a och 1b2.
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet. Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (3) Hälsa och välbefinnande

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna känna till Tjernobylolyckan och ha kunskaper om isotoper. Det passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!

För- och efterarbetsmaterial