Programmera ett trafikljus

Eleverna får styra ett autentiskt trafikljus med hjälp av en micro:bit.

Teori

Under aktiviteten ger vi en snabb introduktion till mikrokontrollern micro:bit och visar hur den kan användas för att styra ett autentiskt trafikljus. Trafikljuset styrs med hjälp av en programkod som eleverna skriver med hjälp av givna instruktioner. De får uppleva att vi skapar ett blinkande trafikljus som fungerar enligt den specifikation som eleverna fått. Under skolprogrammets gång får eleverna undersöka, diskutera och pröva vilka möjligheter de har att koppla på olika sätt. De får testa olika varianter för att se vilka konsekvenserna blir av de olika valen. Avslutningsvis får de jämföra sina resultat med varandra.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. De får ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Utveckla egna tekniska idéer och lösningar samt utveckla ett intresse för teknik.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Inför besöket

Aktiviteten utförs med max 16 elever och går bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka ett besök!

I förarbetsmaterialet finns en observationsuppgift där eleverna ska studera signalväxlingen för ett trafikljus. Efter besöket ger vi lite tips om var ni kan hitta fler övingar om ni har micro:bits på skolan.