Programmera en robot

Hur programmerar man en robot att undvika hinder och känna igen färger? I det här skolprogrammet lär vi eleverna robotprogrammering från grunden!

Brödtext

Robotar används flitigt inom forskning och industri, men finns också i de flesta hem i form av till exempel robotdammsugare och robotgräsklippare. Vi har till och med robotar på andra planeter.

I det här skolprogrammet får eleverna en introduktion till robotprogrammering med hjälp av robotar från LEGO Mindstorms EV3. Vi använder oss av blockprogrammering, som är ett bra nybörjarverktyg men som ändå kan ge mycket utbyte till den med mer programmeringsvana. Vi börjar med grundläggande kommandon: hur man får roboten att köra, svänga och backa. Sedan ökas svårighetsgraden gradvis och vi introducerar programmeringsbegrepp såsom loopar och villkorssatser samt hur man kan använda input från sensorer.

Att programmera robotar är roligt och fartfyllt och passar utmärkt för såväl nybörjare som mer erfarna programmerare.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 34 elever

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. De får ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Utveckla egna tekniska idéer och lösningar samt utveckla ett intresse för teknik.

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.