Programmera en robot

Vad är en robot? Tillsammans med våra besöksledare får eleverna utforska vad en robot är och programmera en legorobot.

Teori

Eleverna lär sig att skapa program som styr legoroboten genom blockprogrammering. Eleverna väljer aktivt värden som ställs in, prövas och justeras. De lär sig att programmera roboten med instruktioner som styr hastighet och riktning samt vilken sensor som ska användas för att roboten ska mäta avstånd och inte köra på något.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. De får ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Utveckla egna tekniska idéer och lösningar samt utveckla ett intresse för teknik.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.