Produktdesign med 3D-skrivare

Gå från idé till fysisk produkt under en lektion! I det här passet får eleverna med hjälp av ett datorprogram designa egna föremål som vi sedan skriver ut på våra 3D-skrivare.

Brödtext

3D-skrivare erbjuder fantastiska möjligheter att rita och skapa föremål i flertalet polymermaterial och metall. Men vad är en 3D-skrivare egentligen och hur använder man den? Vi visar översiktligt hur en 3D-skrivare fungerar och berättar om några typiska användningsområden. Vilka fördelar och nackdelar har 3D-utskrifter jämfört med traditionella tillverkningsmetoder?

Inledningsvis går vi igenom grunderna i CAD-mjukvaran (Computer Aided Design) TinkerCad och släpper sedan eleverna fria att själv arbeta med sina projekt. Vi utgår oftast från ett gemensamt mål, i typfallet är uppgiften att designa ett gem. Gemet kan se ut hur som helst, med enda krav att det ska kunna hålla ihop två papper. Arbetet sker iterativt och vi använder erfarenheterna från den första prototypen för att skapa en bättre och mer funktionell slutprodukt.

Under laborationen får eleverna följa med i processen från första idé till slutprodukt. Aktiviteten är en utmärkt introduktion till produktutveckling i CAD-miljö.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program. Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

Inför besöket

Det är bra om eleverna har provat att använda och rita i ett CAD-program. Vetenskapens Hus tillhandahåller förslag på webbaserat CAD-program som kan användas för att förbereda eleverna inför laborationen. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.