Produktdesign med 3D-skrivare

Tillsammans med våra besöksledare får eleverna använda CAD-program och 3D-skrivare för att designa, vidareutveckla och producera en egen produkt!

Teori

Vad kan vi skriva ut med en 3D-skrivare idag, och vad kan användningen vara i framtiden? Hur hållfast blir konstruktionen beroende på vilken form den har, och hur vidareutvecklar vi produkter så de blir ännu bättre? Eleverna får skriva ut sina produkter i 3D-skrivaren i miljövänlig plast och får sedan prova hållfastheten i produkten. Vi analyserar och förbättrar prototypen tills vi är nöjda. Diskussion kring hur möjligheten att skriva ut fysiska objekt kan påverka patent och äganderätt.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program. Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Inför besöket

Det är bra om eleverna har provat att använda och rita i ett CAD-program. Vetenskapens Hus tillhandahåller förslag på webbaserat CAD-program som kan användas för att förbereda eleverna inför laborationen. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.