Polymerer - jättemolekyler med egenskaper

Vi möter olika typer av material konstant i vår vardag. Men hur mycket vet vi egentligen om dessa material? Polymerer är jättemolekyler som besitter en rad unika egenskaper som förändrat våra liv sedan deras genombrott i mitten av 1900-talet. I detta skolprogram definierar vi begreppet plast och bekantar oss med polymerer och deras användning genom att relatera till material vi möter i vardagen. Vi utforskar naturliga polymerer som alginater och vattenupptagningsförmågan hos superabsorberande polymerer samt ger ett hållbarhetsperspektiv till material och dess användning.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 7-9
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

En genomgång med exempel på olika material och vad de är uppbyggda av följs av en beskrivning av olika materials nedbrytningshastighet och exempel på förnyelsebara material. Vi går igenom plastmaterial som är vanliga, exempelvis polyeten, och vilka byggstenar de produceras från. Vi visar naturliga polymerer som cellulosa och alginat, som eleverna får experiementera med. Detta moment följs av en undersökning av superabsorberande polymerer som används i till exempel blöjor. Vi avslutar med en quiz där eleverna svarar på frågor om det som tagits upp under passet.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kemin i vardagen och samhället. Kemin och världsbilden. Kemins metoder och arbetssätt.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Inför besöket

Eleverna bör känna till grundläggande kemi, exempelvis vad en jon och en molekyl är. De bör ha kunskap om kolväten samt ha kännedom om olika joners olika laddning (Na+ och Ca2+) och vad det innebär.