Naturlig matematik (F-3 och FSK)

Hur många stenar får det plats i en kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de positiva heltalens allra mest grundläggande egenskaper.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk F-3 samt förskolegrupper
Tid
60 minuter
Teori

Genom att undersöka vilka tal som går att lägga i kvadrater och rektanglar inser vi att alla tal inte har samma egenskaper. Med hjälp av vackra stenar och rutmönster upptäcker vi de första kvadrattalen. Arbetet sker i mindre grupper och eleverna får motivera och berätta om sina slutsatser för varandra. Förutom att vi pratar om kopplingen mellan tal och geometriska objekt så befästs även räkneramsan för de allra yngsta.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Taluppfattning, räknefärdighet med multiplikation, kvadrater, rektanglar och andra geometriska objekt. Naturliga tal utifrån ett geometriskt perspektiv. För elever i åk 2-3 även något om primtal och fokus på multiplikation.

Inför besöket

Det är en fördel att gå igenom om vilka egenskaper en kvadrat har. Aktiviteten tar 60 minuter, utförs i halvklass och kan kombineras med annan aktivitet för klassens andra halva - förslagsvis Mineraldetektiven. Vi håller till i Naturens Hus i Bergianska trädgården och det går bra att förtära medhavd matsäck på utflykten. Tänk på att det kan behövas flera vuxna som följer med gruppen. Förskolebarn måste ha fyllt 4. Välkommen att boka besök!

För- och efterarbetesmaterial