Material- och elektrokemi (åk 8-9)

I detta skolprogram får eleverna testa anodisering, en typ av elektrolytisk ytbehandling. Denna metod används för att förstärka och skydda material, allt från mobiltelefonskal till flygplansdelar. Under laborationen får eleverna varsin kapsylöppnare som de får anodisera och sen färga in med lämplig färg.

Brödtext

Vi inleder med att titta på produkter i vår omgivning och hur elektrolytisk behandling används inom materialframställning. Därefter får eleverna varsin egen kapsylöppnare i aluminium som de får preparera och placera i anodiseringsbadet. Medan processen pågår pratar vi mer generellt om elektrokemi och tar upp begrepp som oxidation, reduktion, samt ädla och oädla metaller. Batteriet tas även upp som exempel på en elektrokemisk process. Efter att reaktionsformlerna har gåtts igenom så avbryts anodiseringen och eleverna får färga in sina produkter med lämplig färg. Laborationen avslutas med ett kort quiz.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 8-9
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kemin i vardagen och samhället. Kemin och världsbilden.

Inför besöket

Det underlättar om eleverna är bekanta med elektrokemi och begrepp som oxidation och reduktion.