Mat, miljö och rättvisa (7-9)

Kväveläckage från åkrar, bananer från Costa Rica och genmanipulerad majs. Vi diskuterar hur maten vi äter odlas, transporteras och förädlas. Vilka val kan man göra i mataffären? Hur påverkar våra matvanor människor, djur, natur och miljö i andra länder?
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 7-9
Tid
90 min, året runt

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Vi diskuterar vilken miljöpåverkan vår matproduktion har och hur våra val kan förändra och påverka natur och levnadsförhållanden i världen. Vi pratar om hur vårt sätt att bruka jorden har förändrats historiskt och hur detta har påverkat miljön och den biologiska mångfalden. Olika miljömärkningar och deras innebörd tas upp. Eleverna får under en övning fundera över olika aspekter på hållbar livsmedelskonsumtion. Vi avslutar med besök i ett växthus för att närmare studera några olika tropiska kulturväxter som vi har studerat under övningen.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Inför besöket

Inför besöket är det en fördel om eleverna känner till begreppen ekosystemtjänst, ekologiskt fotavtryck, biologisk mångfald och kan skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling, samt har kännedom om olika typer av miljömärkning.