Mat, miljö och rättvisa

Kväveläckage från åkrar, bananer från Costa Rica och genmanipulerad majs. Vi undersöker och diskuterar hur maten vi äter odlas, transporteras och förädlas. Hur påverkar våra matvanor människor, djur, natur och miljö i andra länder? Vilka val kan man göra i mataffären?
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2, Biologi 1, Geografi 1 och 2.
Tid
90 min, året runt

Teori

Vi diskuterar vilken miljöpåverkan vår matproduktion har och hur våra val kan förändra och påverka natur och levnadsförhållanden i världen. Vi pratar om hur vårt sätt att bruka jorden har förändrats historiskt och hur detta har påverkat miljön och den biologiska mångfalden. Olika miljömärkningar och deras innebörd tas upp. Eleverna får under en övning fundera över olika aspekter på hållbar livsmedelskonsumtion. Vi avslutar med besök i ett växthus för att närmare studera de olika tropiska kulturväxter som vi har berört.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2. Biologi 1. Geografi 1, 2. Namn på några vanligt förekommande arter.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (12) Hållbar konsumtion och produktion, (13) Bekämpa klimatförändringen (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Inför besöket är det en fördel om eleverna känner till begreppen ekosystemtjänst, ekologiskt fotavtryck, biologisk mångfald och kan skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling, samt har kännedom om olika typer av miljömärkning.

Vill du jobba mer med miljöfrågor ur etiska perspektiv?
Här finns forskningsblad att använda i undervisningen.

För- och efterarbetsmaterial