Mat från hela världen (4-6)

Hur långt reser bananerna innan de hamnar i elevernas magar? Vi tar reda på varifrån vår mat kommer och studerar växternas roll som föda åt oss. I det tropiska växthuset kan vi se några viktiga nyttoväxter.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
90 min, året runt

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Vi funderar över varifrån vår mat kommer. Med de yngsta tar vi upp vad som är växter respektive djur. Vad har de ätit till frukost eller ska äta till lunch? Vilka djur brukar de äta? Vi diskuterar varifrån maten kommer, ursprung samt var den odlas. Hur påverkas vår miljö beroende på vad vi väljer? Vi pratar om hur vi som konsumenter påverkar både människor och miljö. Vi gör en övning anpassad efter årskurs och avslutar i växthuset där eleverna får se några av växterna vi har undersökt.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Årskurs F-6. Året runt i naturen. Natur och samhälle. Människans påverkan på naturen. Biologisk mångfald. Lokala ekosystem.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (12) Hållbar konsumtion och produktion, (13) Bekämpa klimatförändringen (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Inför besöket är det bra om studenterna har hört termer som ekologiskt, oekologiskt, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. Det är även bra om studenterna har en förförståelse för att odling i Sverige kopplar till årstiderna.

 

 

För- och efterarbetesmaterial