Kryptering

Hur fungerar en krypteringsapparat? Vilken matematik ligger bakom de algoritmer som används för att kryptera ett hemligt meddelande? Totalförsvarets Signalskyddstjänsts krypteringsapparat 301 användes i fält under åren 1963-1995 och utbildningsexemplar av dessa apparater finns att tillgå i Vetenskapens Hus. Sverige har en intressant och internationellt sett framstående kryptohistoria där många skickliga, svenska matematiker figurerar med sina bidrag till området.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Gymnasiet åk 1-3
Tid
90 minuter

Teori

Detta skolprogram går ut på att sätta sig in i apparaternas krypteringsalgoritm genom intresseväckande övningar. Vid passets slut har besökaren förståelse för hur KRYAPP-301 fungerar och kan användas. Det matematiska fokuset ligger på beräkningar med binära tal, problemlösning och strategier för problemlösning.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Skolprogrammet behandlar matematiska problem av betydelse för samhällsliv och strategier för matematisk problemlösning med anknytning till matematikens kulturhistoria. Aktiviteten kopplar därigenom till kursplanerna i kurserna Matematik 1abc-4. Speciella moment som förekommer i skolprogrammet är egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet (Matematik 1bc) vidare utvecklar eleverna sin problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, relevansförmåga.

Inför besöket

Behöver eleverna vara väl förtrogna med med binära tal. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva. Välkommen att boka besök!