Kriminalteknik med DNA-sekvensering – online

OBS – Skolprogram online erbjuds endast för partners!

Aktiviteterna i detta skolprogram kopplar till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av DNA-sekvensering. Efter en introduktion, där eleverna svarar på mentimeterfrågor, demonstreras pyrosekvensering och vi förklarar hur tekniken fungerar. Slutligen får eleverna lära sig att avläsa och tolka pyrogram och försöka peka ut vem som är den skyldige.
Plats
Online
Målgrupp
Biologi 1 och 2. Kemi 2. Naturkunskap 1 och 2.
Tid
60 minuter

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Med hjälp av mentimeterfrågor repeterar vi DNA:s uppbyggnad. Därefter går vi kort igenom sekvensering och hur provet har förberetts. Demonstrationen visar pipettering av prov, laddning och start av instrumentet. Medan vi väntar på att analysen ska bli klar förklaras de kemiska grunderna för pyrosekvensering. Till sist får eleverna instruktioner för hur de ska tolka ett pyrogram och får försöka lista ut om spåret kommer från deras misstänkte.

Pyrogrammen och annat material som används under aktiviteten hittas här.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kunskaper om biologins/kemins betydelse för individ och samhälle. Biologi 1 och 2: Genetikens användningsområden. Kemi 2: Biokemi. Naturkunskap 1 och 2: Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor. Naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Inför besöket

Eleverna behöver vara bekanta med DNA:s struktur och uppbyggnad. De bör också känna till begrepp som enzym och DNA-replikation och gärna ha kunskap om cellens beståndsdelar.

Detta är en digital aktivitet och genomförs via programmet Zoom. Aktiviteten tar 60 minuter och utförs antingen i halv- eller helklass dvs 17-34 elever.
För att genomföra besöket behöver eleverna internetuppkoppling, dator för att ansluta till zoom och komma åt material, telefon för att svara på mentimeterfrågor samt papper och penna. Har de möjlighet att installera Zoom kommer besöket fungera smidigare, de ansluter genom en länk som vi skickar ut till läraren innan besöket.

Välkommen att boka besök!