Kriminalteknik med DNA-sekvensering, lång

Aktiviteterna i detta skolprogram kopplar till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av pyrosekvensering. Elever arbetar experimentellt med DNA-analys: förbereder PCR-produkt till DNA- sekvensering, avläser och utvärderar pyrogram. Eleverna resonerar kring resultaten och möjliga felkällor. Laborationen är baserad på aktuella naturvetenskapliga forskningsresultat och teknik.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Biologi 1 och 2. Naturkunskap 1 och 2.
Tid
180 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Vi diskuterar kriminaltekniska metoder med tyngdpunkt på den nya DNA-tekniken. Utvinning av DNA från biologiska prov, DNA-amplifiering (PCR), teorin bakom provförberedningen och pyrosekvenseringen förklaras och diskuteras. Frågan om legalisering av ett allmänt DNA-register tas upp. Eleverna använder mikropipetter och förbereder PCR-produkt av DNA till pyrosekvensering. Under laborationens gång varvas praktiska moment med föreläsning/ filmdemonstration. Pyrogrammet analyseras och mördaren i fallet pekas ut.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 1 och 2. Naturkunskap 1 och 2.

Inför besöket

Eleverna bör vara bekanta med cellens grundläggande beståndsdelar, DNA-struktur och uppbyggnad. De bör känna till begrepp som enzym, DNA-replikation, cellens biologiskt användbara energi i form av ATP. Laborationen förutsätter laboratorievana och noggrannhet! Aktiviteten tar 3 timmar och utförs med max 16 elever. Välkommen att boka besök!