Kriminalteknik med DNA-sekvensering, kort

Aktiviteterna i detta skolprogram kopplar till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Elever arbetar experimentellt med DNA-analys: sekvenserar PCR-produkt med pyrosekvensering, avläser och utvärderar pyrogram. Eleverna resonerar kring resultaten och möjliga felkällor. Laborationen är baserad på aktuella vetenskapliga forskningsresultat och teknik.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Biologi 1 och 2. Naturkunskap 1 och 2.
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Vi diskuterar kriminaltekniska metoder med tyngdpunkt på den nya DNA-tekniken. Utvinning av DNA från biologiska prov, DNA-amplifiering (PCR), teorin bakom provförberedningen och pyrosekvenseringen förklaras och diskuteras. Frågan om legalisering av ett allmänt DNA-register tas upp. Eleverna får DNA-prov förberett till pyrosekvenering eftersom laborationen är en demonstration! Eleverna använder mikropipetter och tillsätter enzym och substrat till provet. Därefter sekvenseras DNA:t, pyrogrammet analyseras och mördaren i fallet pekas ut.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 1 och 2. Naturkunskap 1 och 2.

Inför besöket

Eleverna bör vara bekanta med cellens grundläggande beståndsdelar, DNA-struktur och uppbyggnad. De bör känna till begrepp som enzym, DNA-replikation, cellens biologiskt användbara energi i form av ATP. Laborationen förutsätter viss laboratorievana och noggrannhet! Aktiviteten tar 90 minuter och utförs med max 16 elever. Välkommen att boka besök!