Istidsspår - online

OBS – Skolprogram online erbjuds endast för partners!

Vi lever i en föränderlig värld där rinnande vatten, vågor, glaciärer och kontinentalplattors rörelser ständigt formar vår omgivning. De senaste istiderna har med stor kraft påverkat landskapet och lämnat många olika spår.
Plats
Online
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
45 min, mars-okt

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Via ert klassrum så tar vi med er på en vandring i istidens spår i Bergianska trädgården. Under vandringen kikar vi närmare på de spår som istiden lämnat efter sig. Vi tar upp begrepp som flyttblock, rullstensåsar och landhöjning. Dessutom talar vi om istidsspårens samhällsnytta förr och nu.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Genom enklare fältstudier får vi lära oss om hur istidens naturliga processer format vårt landskap och vad det betyder för vårt natur- och kulturlandskap. Vi lär oss vilka naturresurser som istiden bidragit med och var vi kan finna dem.

Inför besöket

Inför denna aktivitet är det bra om man har introducerat istiden och talat om några olika istidsspår. Filmen "Berg på riktigt: Spår av is" rekommenderas för årskurs F-3. Årskurs 4-6 kan med fördel se Sveriges geologiska undersökningars film "Istiden – nära havet vill jag bo” efter aktiviteten.