Istidsspår

Vi lever i en föränderlig värld där rinnande vatten, vågor, glaciärer och kontinentalplattors rörelser ständigt formar vår omgivning. De senaste istiderna har med stor kraft påverkat landskapet och lämnat många olika spår.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan åk F-3
Tid
60 min, apr-okt

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Teori

Istidsspår är en vandring i Bergianska trädgården där vi studerar några olika spår som lämnats efter den senaste istiden, samt talar om hur vi idag använder det material som inlandsisen och smältvattnet har lämnat efter sig. Vi tar upp begrepp som flyttblock, rullstensåsar, isräfflor och landhöjning. Dessutom talar vi om istidsspårens samhällsnytta förr och nu. Några av frågorna som belyses är var det är bäst att odla eller placera våra bostäder, men vi berör även rullstensåsarnas förmåga att rena vatten.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Genom enklare fältstudier och observationer i närmiljön tar vi upp berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Inför besöket

Inför besöket är det bra om man har introducerat istiden och talat om några olika istidsspår. Filmen "Berg på riktigt: Spår av is" rekommenderas för årskurs F-3. Årskurs 4-6 kan med fördel se Sveriges geologiska undersökningars film "Istiden – nära havet vill jag bo” efter besöket. 

Det är viktigt att tänka på att klä sig efter väder eftersom vi vandrar utomhus för att hitta istidens spår.