Grätzelsolceller, lång

Att göra oss oberoende av fossila bränslen är en av de största utmaningar som mänskligheten kommer att ställas inför under de kommande decennierna. Eleverna får under besöket stifta bekantskap med förnybar energi i form av solceller genom att montera dem och mäta deras prestanda. De mätresultat som eleverna erhåller diskuteras och det genomförda kontrollerade experimentet granskas.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Kemi 1 och 2. Naturkunskap 1a1 och 1a2, naturkunskap 2.
Tid
180 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Titandioxid stryks ut på ett ledande glas som sedan värms i en ugn – en så kallad sintring. Det sintrade glaset infärgas med ett unikt färgämne, medan ett annat glas erhåller en katalysator. Tillsammans med elektrolyt monteras de två glasbitarna till en färdig solcell. Solcellens prestanda mäts och verkningsgraden räknas ut. Teorin tar upp Peak Oil, tillgången på olja, och visar hur solceller kan vara ett alternativ bland förnybara energikällor. Grätzelsolcellens redoxmekanism förklaras.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Reaktioner och förändringar. Kemins karaktär och arbetssätt. Hållbar utveckling och teknik.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (7) Hållbar energi för alla

Inför besöket

Eleverna bör känna till oxidation, reduktion, enheter för ström och spänning samt Ohms lag. Eleverna skall ha kunskap om begreppet verkningsgrad. Mätningarna på de ihopmonterade solcellerna förutsätter att eleverna är bekanta med prefix (t ex millivolt, mikroampere). Aktiviteten inkluderar sintring, tar 3 timmar och utförs med max 16 elever i halvgrupp. Välkommen att boka besök!