Gaskromatografi och idrottens kamp mot dopning - online

OBS – Skolprogram online erbjuds endast för partners!

Vad innebär det egentligen att dopa sig? Hur går testningen till och på vilket sätt kan kemister hjälpa till att fånga fuskare? I den här demonstrationen tittar vi närmare på gaskromatografi och hur denna analysmetod används i arbetet mot dopning.
Plats
Online
Målgrupp
Kemi 1 och 2
Tid
ca 30 min

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Gaskromatografi, analytisk kemi, dopning.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kemi 1 och 2. Materia och kemisk bindning. Analytisk kemi. Kemins karaktär och arbetssätt.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna har jobbat med analytisk kemi i allmänhet och kromatografi i synnerhet. Välkommen att boka besök!