Gaskromatografi, kort

Analytiska kemister finns på en stor del av alla större företag. I den här laborationen får eleverna använda sig av gaskromatografi (GC), en av de absolut viktigaste analytiska teknikerna. Vi tittar på sammansättningarna av ett antal olika petroleum(olje-)baserade bränslen och drar slutsatser från dessa.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Kemi 1 och 2
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Vi går igenom kromatografiska separationstekniker med fokus på gaskromatografin (GC) och dess användningsområden. Eleverna får sedan göra en enkel provberedning (spädning) och proven analyseras i gaskromatografen samtidigt som maskinens uppbyggnad förklaras. Slutligen används resultaten för att jobba med ett antal uppgifter. (OBS! I den korta versionen hinner inte alla prover köras färdigt så delvis används tidigare körningar för uppgifterna).

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Kemi 1 och 2. Materia och kemisk bindning. Analytisk kemi. Kemins karaktär och arbetssätt.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna har jobbat med analytisk kemi i allmänhet och kromatografi i synnerhet. Välkommen att boka besök!