Flytande kväve, magneter och supraledare

Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Vi gör ett antal demonstrationer och experiment som visar på tillämpningar och spännande fenomen med magnetfält.

Brödtext

Vi visar fascinerande saker man kan göra med en vätska som har en kokpunkt på -196°C. Bland annat kyler vi ner supraledande material så att vi kan få dem att sväva över en magnetbana. Vi gör ett antal experiment som visar på magneter och magnetfälts egenskaper och användningsområden.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet. Fysik 1, 2. Naturkunskap 2.
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Fysik 1. Termisk energi: inre energi, värmekapacitivitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar. 
Fysik 2. Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion.
Naturkunskap 2. Materiens uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utformandet.

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!