Flytande kväve, elektricitet och magneter

Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Eleverna får själva experimentera med elektricitet och magneter. Denna aktivitet fungerar utmärkt som en introduktion till de naturvetenskapliga ämnena eller som en inspirerande aktivitet inom fysik.

Brödtext

Besöket är uppdelat i två delar.

I den ena delen demonstrerar vi vilka  saker man kan göra med en vätska som har en kokpunkt på -196°C. Vi visar experiment som handlar om hur gaser reagerar när de kyls ner samt hur mycket gas som bildas när en vätska övergår till gasform. Vi kyler vi ner supraledande material så att vi kan få dem att sväva över en magnetbana.

I den andra delen får eleverna själva göra experiment med elektricitet och magneter.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
90 min

Gruppstorlek: Max 34 elever.

Vid bokning av helklass delar vi upp eleverna i två parallella grupper. Det går också bra att kombinera med ett annat skolprogram för halva klassen.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Fysiken och världsbilden. Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle.

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!