Färgläggning och omöjliga bevis

Går det att täcka ett schackbräde med dominobrickor? I en lekfull aktivitet där problemlösning står i fokus introducerar vi eleverna till matematiska bevis.

Brödtext

Vi arbetar i mindre grupper och får i uppdrag att avgöra när något är möjligt eller omöjligt? Med hjälp av spelplaner, färgpennor, klossar och brickor testar vi oss fram för att kunna sätta upp en hypotes. Genom att sedan "färglägga" spelbrädet upptäcks snart mönster som motiverar förvånande lösningar på problemen!

Slutsatserna redovisas i hela gruppen och vi diskuterar vad som kännetecknar ett matematiskt bevis samt vilka olika typer av matematiska bevis som finns. Övningarna illustrerar specifikt hur ett motsägelsebevis går till och vi jämför det med metoden totalsökning (eng "brute force).

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Gymnasiet åk 1-3
Tid
90 minuter

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Skolprogrammet lägger en stor vikt vid matematisk problemlösning och anknyter därigenom till kursplanerna i samtliga matematikkurser. Då bevisföring är i fokus fokuserar vi särskilt på matematisk argumentation (Matematik 1c) och bevismetoder (Matematik 5).

Andra moment och centralt innehåll som tas upp är

  • hantering av algebraiska uttryck och metoder för att lösa linjära ekvationer (Matematik 1abc),
  • formulering av algebraiska uttryck och ekvationer kopplade till konkreta situationer (Matematik 2a) samt
  • linjära ekvationssystem (Matematik 2abc).

Eleverna arbetar med

  • strategier för matematisk problemlösning,
  • värdering av valda strategier och metoder,
  • matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik och
  • olika bevismetoder inom matematiken.

Vidare utvecklar de sina förmågor inom problemlösning, resonerande och kommunikation.

Inför besöket

Behövs inga speciella förberedelser.