Färgläggning

Går det att täcka ett schackbräde med dominobrickor? Med inspiration från spelens värld undersöker vi vad som är möjligt och omöjligt. Med hjälp av mönster hittar vi svaren.

Brödtext

Med Tetris-inspirerade klossar får eleverna undersöka en serie problem som handlar om att täcka ett plan. Tillsammans övar vi på att dra logiska slutsatser för att avgöra när det är möjligt - eller när det är omöjligt. Metoden, som kallas färgläggning, går ut på att hitta mönster och med hjälp av dessa komma fram till en motsägelse.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk 7-9
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: Max 34 elever.

Vid bokning av helklass delar vi upp eleverna i två parallella grupper. Det går också bra att kombinera med ett annat skolprogram för halva klassen.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Det här skolprogrammet lägger en stor vikt vid problemlösning. Under aktiviteten får eleven:

  • Hitta strategier för problemlösning,
  • värdera sina metoder och valda strategier,
  • öva på ekvationslösning samt
  • öva sina förmågor inom problemlösning, resonerande och kommunikation.

Vi pratar också om matematiska bevismetoder.

Inför besöket

Inga särskilda förberedelser behövs.