En ek, en bok, en björk

Vilka är våra vanligaste träd och vilka finns i våra efternamn? Träden har genom tiderna haft stor betydelse för oss människor både till vardags och till fest.

Brödtext

Vi lär oss känna igen våra vanligaste lövträd till exempel ek, alm, al, bok och rönn med hjälp av alla våra sinnen. Vi berättar om några träd, om hur de används idag och hur de har använts i ett historiskt perspektiv. Eleverna får pressa varsitt blad från det träd de undersökt närmare och ta med sig det tillbaka till skolan.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Enklare fältstudier, observationer i närmiljö och naturvetenskapliga undersökningar. Hur växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas. Namn på några vanligt förekommande arter. Olika materials användning i vardagen ur ett historiskt perspektiv.

Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 1-2
Tid
60 min, mitten av maj - mitten av oktober

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Inför besöket

Inför besöket behövs inga förkunskaper, men aktiviteten genomförs utomhus, så det är viktigt att klä sig rätt. Detta skolprogram kan användas som en introduktion till att arbeta med träd, men också som en avslutning eller fördjupning. Välkommen att boka besök!

"Eken - en värld i världen" är ett bra material som du och dina elever kan arbeta vidare med för att utforska eken under ett helt år. Målgruppen är mellanstadiet, men du som lärare kan enkelt anpassa övningarna så att de fungerar bra även för yngre elever. 

För- och efterarbetsmaterial