Det låter och lyser (4-6)

Studera ljud och ljus genom demonstrationer och laborationer med linser, speglar och ett dataprogram samt besök Lasergrottan med interaktiva optiska experiment.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
120 min

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Vi pratar om och demonstrerar hur ljud uppstår genom svängningar och hur ljud och ljus utbreder sig. Genom demonstrationer får eleverna själva uppleva att vitt ljus består av olika färger, och se skillnader på olika lampor. Eleverna får studera ljusets brytning och reflektion i linser och speglar, och undersöka hur färgerna på en dataskärm uppstår med hjälp av ett dataprogram för färgblandning. Vi besöker Lasergrottan där eleverna får studera optiska fenomen som laser, holografi och fluorescens.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur med hjälp av olika sinnen. Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Inför besöket

Det krävs inga förkunskaper. Välkommen att boka besök!