Cesium i svamp – online

OBS – Skolprogram online erbjuds endast för partners!

Hur påverkade Tjernobylolyckan miljön i Sverige och vilka effekter ser vi än i dag? Vi gör mätningar på radioaktiva svampar plockade i Gävle och pratar om vilken betydelse cesium från Tjernobyl har för vår hälsa och miljö.
Plats
Online
Målgrupp
gymnasiet. Fysik 1a och 1b2.
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Varför finns radioaktivt cesium i vår natur och vad har den för betydelse för vår hälsa och miljö? Vi pratar om hur olika strålningstyper växelverkar med omgivningen. Vi visar hur man kan identifiera och kvantifiera förekomst av radioaktiva ämnen med hjälp av en gammaspektrometer. 

Eleverna får sedan själva analysera datafiler, genom anpassning av toppar i spektrumet från gammastrålning kan aktiviteten mätas. De kalibrerar utrustningen med prover av renavkok, samt mäter cesiumhalt i torkad svamp. Vi pratar allmänt om begreppet kalibrering och varför det måste göras.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet. Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (3) Hälsa och välbefinnande

Inför besöket

Detta är en helt digital aktivitet och genomförs via programmet Zoom. Aktiviteten tar 90 minuter och utförs i halvklass (max 17 elever).

Aktiviteten genomförs med fördel helt online med eleverna på varsin plats. Säg till ifall eleverna är på plats i skolan! Det är tekniskt mer utmanande ifall eleverna helt eller delvis befinner sig i samma rum.

För att genomföra aktiviteten behöver eleverna installera en del program på sina datorer. Eleverna behöver i god tid innan installera Zoom på respektive dator och ansluter genom en länk som vi skickar ut till läraren innan besöket. Ifall elever befinner sig i samma rum bör endast en dator per grupp anslutas till Zoom.

Eleverna behöver installera en gratis mjukvara som heter Fityk innan besöket. Information om hur man installerar Fityk samt laborationshandledningen hittar ni på följande sida: 

https://www.vetenskapenshus.se/material-till-cesium-i-svamp-online

Inför besöket rekommenderar vi att eleverna tittar på den förinspelade föreläsningen: Videoföreläsning (11,5 minuter)

Här finns en lärarhandledning med lösningsförslag.

Det passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!