Cellen

Vi studerar och förklarar celler ur ett evolutionärt perspektiv. Eleverna får lära sig att använda faskontrastmikroskop samt göra egna preparat. Preparaten görs av celler från olika organismgrupper för att visa på cellernas likheter och olikheter.

Brödtext

Besöket inleds med en introduktion där vi kort går igenom cellens delar och vad som karaktäriserar bakterie-, djur- och växtceller. Cellens utveckling sätts sedan in i ett evolutionärt perspektiv där vi tar upp de viktigaste evolutionära stegen. Besöket lägger stor vikt på att eleverna tillverkar sina egna preparat och får tid att studera och fotografera dem genom mikroskopet. De får färga in sina kindceller, göra preparat av vattenpest och lök, studera mikroorganismen Euglena samt preparera fram cyanobakterier ur vattenormbunken Azolla. Som avslutning går vi tillsammans igenom alla preparat och diskuterar vad vi sett för organeller i cellerna, hur flercellighet kan ha uppstått med utgångspunkt från cyanobakterierna men också att den traditionella uppdelningen av djur- och växtceller inte alltid är så entydig med utgångspunkt från Euglena. Avslutningen är också interaktiv med frågor som eleverna besvarar med hjälp av mentometrar/klickers.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 1

Inför besöket

Eleverna bör innan besöket känna till cellens organeller. Det är också en fördel om de har en viss laborationsvana och kan använda mikroskop. Se gärna vår korta film om mikroskopering. Besöket kan med fördel kombineras med genetik eller annan aktivitet för gruppens andra halva.