Binära tal och koder - online

OBS – Skolprogram online erbjuds endast för partners!

Hur pratar en dator? Hur ser en telefonsignal ut matematiskt? Kodning handlar om att förpacka ett budskap så att det kan överföras och sedan packas upp igen. Informationen som skickas ned hjälp av en dator, telefon eller surfplatta kodas om till binär kod, d.v.s ettor och nollor - men hur går det till? I det här skolprogrammet undersöker vi detta och lär oss om den binära talbasen. Vi arbetar med scratch och kodar meddelanden som vi sedan skickar till varandra.
Plats
Online
Målgrupp
Grundskolan åk 4-6
Tid
60 minuter

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Det binära talsystemet ligger till grund för hur datorer räknar och handskas med tal. Vi människor är däremot mer vana vid och införstådda med hur det decimala talsystemet fungerar. Det visar sig att det inte är något speciellt med de här talbaserna utan att tal kan representeras i vilken talbas som helst utan att reglerna för hur vi räknar ändras. Eleverna får skicka meddelanden till varandra genom att koda binärt i ett program skrivet i scratch. 

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Taluppfattning och tals användning. Binära tal. Positionssystem. Talbas. Matematikens användning och betydelse i vardagen. Problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket

Vi erbjuder en lärargenomgång av mötesverktyget Zoom och går igenom tekniken, samt ser till att ni har alla länkar och arbetsmaterial inför lektionen med eleverna. Genomgången brukar ta ca 15 minuter. Titta igenom för- och efterarbetsmaterialet och printa ASCII-tabellerna innan vi startar. Eleverna behöver tillgång till dator, telefon eller surfplatta för att kunna jobba med den virtuella binärlådan i Scratch.

För- och efterarbetsmaterial