Binära tal och koder

Kodning handlar om att förpacka ett budskap så att det kan överföras, för att sedan packas upp igen. En form av kodning behövs när information skickas föras in i en dator. Då måste informationen överföras till binär kod, ettor och nollor, där varje kombination av en viss längd motsvarar ett tecken. Varje etta eller nolla som ingår i kombinationen som kodar ett tecken kallas en bit . I skolprogrammet Kodning undersöker vi hur detta kan gå till genom att bland annat undersöka den binära talbasen med specialtillverkade 8-bitsenheter.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk 7-9
Tid
90 minuter

Teori

Det binära talsystemet ligger till grund för hur datorer räknar och handskas med tal. Vi människor är däremot mer vana vid och införstådda med hur det decimala talsystemet fungerar. Det visar sig att det inte är något speciellt med de här talbaserna utan att tal kan representeras i vilken talbas som helst utan att reglerna för hur vi räknar ändras. Eleverna får diskutera för- och nackdelar med olika talbaser och konstruera egna representationer av tal. Vi skickar meddelanden till varandra genom att koda dessa med en binär kod och diskuterar hur vi kan upptäcka fel i överföringen. Som ett exempel på en felkontrollerande kod använder vi svenska personnummer.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Taluppfattning och tals användning. Binära tal. Positionssystem. Talbas. Matematikens användning och betydelse i vardagen. Problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket

Det är en fördel att repetera räkning med den binära talbasen inför besöket. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva.

För- och efterarbetsmaterial