Binära tal och koder

Informationen i en dator, telefon eller surfplatta kodas med binära tal - alltså ettor och nollor - men hur går det till? Utforska matematiken i ett vardagsnära och engagerande sammanhang.

Brödtext

Med avstamp i datorernas uppbyggnad undersöker vi talbas två. Vi arbetar med intresseväckande övningar med hjälp en byte. Det binära talsystemet ligger till grund för hur datorer räknar och handskas med tal. Vi människor är däremot mer vana vid och införstådda med hur det decimala talsystemet fungerar. Våra tal kan representeras i vilken talbas som helst utan att reglerna för hur vi räknar ändras. I det här skolprogrammet utforskar vi tillsammans och eleverna får lära sig omvandla text till binära tal.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 4-6
Tid
60-90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Begrepp och centralt innehåll som tas upp är:

  • talbaser och binära tal
  • potenser,
  • positionssystem,
  • bit och byte,
  • datorkomponenter, 
  • SI-prefix (giga, mega och kilo exv)
  • Teckenkodning (exv ASCII)
  • Taluppfattning och tals användning.

Vidare ges en fördjupad förståelse för matematikens användning och betydelse i vardagen. Eleverna får öva sina förmågor inom problemlösning, resonemang och kommunikation.

Inför besöket

Det här skolprogrammet är lämpligt som introduktion till området talbaser och passar perfekt att kombinera med  "Vi bygger en dator".

För- och efterarbetsmaterial