Binära tal och koder

Informationen som skickas ned hjälp av en dator, telefon eller surfplatta kodas om till binär kod, alltså ettor och nollor - men hur går det till? I det här skolprogrammet undersöker vi detta och lär oss om den binära talbasen.

Brödtext

Med avstamp i datorernas uppbyggnad undersöker vi talbas två. Vi arbetar med intresseväckande övningar och en modell för en byte. Det binära talsystemet ligger till grund för hur datorer räknar och handskas med tal. Vi människor är däremot mer vana vid och införstådda med hur det decimala talsystemet fungerar. Det är dock inget speciellt med de här talbaserna utan att tal kan representeras i vilken talbas som helst utan att reglerna för hur vi räknar ändras.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Begrepp och centralt innehåll som tas upp är:

  • talbaser och binära tal
  • potenser,
  • positionssystem,
  • bit och byte,
  • datorkomponenter, 
  • SI-prefix (giga, mega och kilo exv)
  • Taluppfattning och tals användning.

Vidare ges en fördjupad förståelse för matematikens användning och betydelse i vardagen. Eleverna får öva sin problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 4-6
Tid
60-90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Inför besöket

Det här skolprogrammet är lämpligt som introduktion till talbaser och passar perfekt att kombinera med teknikämnet och "Vi bygger en dator".

För- och efterarbetsmaterial