Bakterieidentifiering (kort)

I det här skolprogrammet så gör ni den teoretiska delen i skolan och genomför det laborativa arbetet hos oss. Vi analyserar med mikroskop, kemiska och enzymatiska tester och fastställer vad våra okända prov innehåller – ett riktigt analytiskt arbete!
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Till skillnad från vår längre version så fokuserar den korta varianten enbart på det laborativa arbetet. Därför är det av stor vikt att eleverna har tagit del av förarbetsmaterialet och satt sig in i det. Under besöket hos oss kommer de att direkt gå in på att  identifiera en okänd bakterie efter att ha testat sina förkunskaper i en quiz. I laboratoriet utför eleverna morfologistudier med hjälp av faskontrastmikroskop, graminfärgning och katalas- och oxidastester för att säkerställa identiteten på en okänd bakterie.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 2.

Inför besöket

Eleverna skall ta del av förarbetsmaterialet och förstå innehållet innan de kommer till Vetenskapens Hus. Innan vi påbörjar laborationen kommer ett kunskapstest att göras med hjälp av ett quiz. Utöver detta bör eleverna ha grundläggande kunskaper om kroppen, cellen och bakterier. Det är även bra med viss laborationsvana. Välkommen att boka besök!