Analytisk kemi och skeppet Vasa

Bevarandet av skeppet Vasa är en pågående utmaning för Vasamuseets konservatorer. Ett problem är järnföreningar som bidrar till långsam nedbrytning av skeppet. I detta skolprogram får gymnasielever, med hjälp av analytisk kemi, vara med i arbetet för att förhindra detta. Skolprogrammet är ett samarbete mellan Vasamuseet och Vetenskapens Hus.

Brödtext

Eleverna får delta i en långtidsstudie där vi extraherar järn ur en bit trä från ett av skeppet Vasas ankare. Vi inleder med en introduktion till Vasa och problemen som järn i skeppet orsakar samt kort teori om spektrofotometri och koncentrationsbestämningar med kalibreringskurvor.

Eleverna arbetar två och två. Först konstrueras en gemensam kalibreringskurva genom spädningar av en standard och analys med spektrofotometri. Därefter får eleverna prov med okänd koncentration av järn från vrakdelen. Eleverna får själva undersöka hur mycket provet behöver spädas för att hamna inom kalibreringskurvans intervall och får sedan beräkna hur mycket järn som har extraherats ur vrakdelen. Spädningarna utförs med mikropipetter.

Laborationen avslutas med att elevernas mätvärden läggs till i ett diagram där mängden järn som extraherats över tid visas. Detta är ett projekt som kan bli till hjälp för Vasas konservatorer.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet, kemi 2
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Förmåga att genomföra experiment samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning. Analytisk kemi: kvantitativa metoder för kemisk analys. Spektrofotometri. Stökiometri: koncentrationer och substansmängdsförhållanden.

Inför besöket

Inför besöket behöver eleverna vara bekanta med kalibreringskurvor samt koncentrations- och substansmängdsberäkningar. Det är också fördelaktigt om de känner till spektrofotometri och Lambert-Beers lag.

För att förbereda klassen kommer ni få tillgång till en film om skeppet Vasa som ni gärna får se innan besöket.

Som komplement till detta skolprogram rekommenderar vi ett besök på Vasamuseet. Inträde för elever och lärare inom förskola, grundskola och gymnasiet är kostnadsfritt. Kontakta Vasamuseets pedagoger för information och bokning på pedagoger.vasamuseet@smtm.se