Flyttfåglar i ett varmare klimat

Vart tar fåglarna vägen på hösten? Hur hittar de tillbaka på våren och hur påverkas deras flyttbeteende av ett allt varmare klimat?
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
120 min, februari

Gruppstorlek: max 34 elever

Teori

Under två timmar så ger vi oss hän flyttfåglarnas fantastiska fenologi. Vi börjar på 1500-talet och funderar över deras tankar kring vart fåglarna tar vägen på hösten. Vi visar ringmärkning av fåglar (ingen fågelgaranti, men vi har inte misslyckats att visa någon än) och introducerar begreppet miljöövervakning. Eleverna får själva analysera ringmärkningsdata som visar flyttfåglarnas ankomstdatum de senaste 50 åren. Vi avslutar med att diskutera relationen mellan pågående klimatförändringar, flyttfåglarnas framtid och vikten av systematiska undersökningar.

Aktiviteten har utvecklats i samarbete med Johan Lind, docent i etologi, och Markus Jonsson doktor i matematik vid Stockholms universitet med stöd av Bolincentret för klimatforskning (RA8). Ottenby fågelstation har generöst delat med sig av data från sin standardiserade ringmärkning.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 1: Ekologi, evolution, biologins karaktär och arbetsmetoder
Biologi 2: Organismers funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (13) Bekämpa klimatförändringarna, (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Bra om eleverna har möjlighet att bekanta sig med följande centrala begrepp inför besöket, men det är inget krav:

  • Evolution
  • Biologisk mångfald
  • Levnadsförhållanden
  • Miljö
  • Ekologi
  • Fenologi
  • Klimat- och klimatförändringar

Det är en fördel om eleverna är bekväma med att läsa grafer.

Du kan med fördel bekanta dig med två hemsidor inför besöket som eleverna kommer att använda sig av i en övning.
När kommer fåglarna till Ottenby på våren? 
Återfyndskarta

Vill du jobba mer med klimat och fenologi?

Här finns forskningsblad att använda i undervisningen.

Foto: Johan Lind