Matematiken i en dator

Hur pratar en dator? Hur ser en telefonsignal ut matematiskt? Kodning handlar om att förpacka ett budskap så att det kan överföras och sedan packas upp igen. Informationen som skickas med hjälp av en dator, telefon eller surfplatta kodas om till binär kod, d.v.s ettor och nollor - men hur går det till? I den här fortbildningen undersöker vi detta och lär oss om den binära talbasen och ASCII. 

Vid fortbildningstillfället får du bland annat:

  • Skicka information med specialtillverkade 8-bitsenheter och i Scratch. 
  • Fördjupa din förståelse för binära tal.
  • Resonera kring för- och nackdelar med olika talbaser.
  • Lära dig om algoritmer för felkontroll genom vardagliga exempel.
  • Tips och konkreta övningar till din undervisning.

Fortbildningen bygger på vårt skolprogram "Binära tal och koder", och ges på beställning under hela året. Kan kombineras med fortbildningen "Bluebots och Scratch" om programmering.

Målgrupp
lärare åk 4-9
Längd
2 tim
Gruppstorlek
16 deltagare
Plats
Vetenskapens Hus
Kostnad
Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.