Vid dammen

Djupdykning i dammen

Vilka småkryp och andra organismer gömmer sig i våra vattendrag? Hur många ben har djuren i dammen, vad äter de och hur andas de? Det tar vi reda på genom enkla fältundersökningar i närmiljön. Välkommen på en halv dags fortbildning med tema liv i vatten. Går att boka i maj - juni.

Vi håvar och undersöker det myllrande livet i dammen i Bergianska trädgården, lär oss känna igen viktiga djurgrupper och studerar deras biologi. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de undviker att bli uppätna och hur de förflyttar sig. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med temat på skolan. Vi fortsätter med praktiskt arbete där du själv får leta efter olika små djur och systematisera dem till olika djurgrupper. Dagen avslutas med diskussioner om hur man kan arbeta med temat i skolan och i Nationalstadsparken.

Målgrupp
lärare åk F-3
Längd
2:30 tim, bokningsbar i maj - juni
Gruppstorlek
32 deltagare
Plats
Naturens Hus
Kostnad
Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.
Kontakt
biologi@vetenskapenshus.se