Nanomaterial i kemilabbet – magnetiska vätskor och järnoxider

Fördjupa dig inom järnets kemi och få laborativa tips till din undervisningen i gymnasiet.

Under denna fortbildning fördjupar vi oss både praktiskt och teoretiskt inom järnkemi, i magnetiska vätskor och magnetiska nanopartiklar. Det är ett tvärvetenskapligt område som spänner över oorganisk kemi, ytkemi och fysik men som framförallt har flera biotekniska tillämpningar. De laborativa momenten är relativt enkla, lämpar sig väl för elever i olika åldrar och använder säkra och lättillgängliga kemikalier.

Under fortbildningen jobbar vi laborativt men även med teori, och enklare räkneövningar.

 • Järn, vår viktigaste metall. Kemi och historisk användning.
 • Pigment och färg. Järn på jorden, på mars och i biologiska system.
 • Järnoxider: magnetiska egenskaper och kemisk struktur.
 • Ferromagnetism, paramagnetism och diamagnetism. Superparamagnetism.
 • Syntes av magnetiska vätskor med Massartmetoden (praktiskt moment).
 • Magnetiska nanopartiklar och ytkemi.
 • Längdskalor (nano och mikroområdet). Kolloidiala lösningar. Något om fettsyrors kemi.
 • Experiment med magnetiska vätskor i magnetfält (praktiskt moment).
 • Magnetiska nanopartiklar i teknik och biologi.
 • Biosensorer, magnetoreception (magnetiska sinnen i djur) och självorganiserande system.
   

Bildmontage: I fortbildningen kommer vi bl a att syntetisera magnetiska vätskor (vänster), diskutera järnets kemi och olika föreningar med järn i (mitten) samt magnetoreception i organismer (höger, bild: Dennis Bazylinski).

Målgrupp
lärare gymnasiet
Längd
4 tim, kl. 13-17
Tid
23 mars 2023
Gruppstorlek
16 deltagare
Kostnad
Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.
Plats
Vetenskapens Hus