Kan stjärnor försvinna?

Lär dig mer om astronomi och det naturvetenskapliga arbetssättet och hjälp samtidigt forskare att göra nya upptäckter!

I denna fortbildning berättar vi om hur natthimlen förändras med tiden och hur användandet av stora astronomiska dataarkiv är en viktig del av forskningen. Fortbildningen ger också en introduktion till ett projekt i medborgarforskning som är väl lämpat för skolor och undervisning på olika nivåer.

I projektet ”Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations” (VASCO) söker forskare efter objekt (ljuskällor) som dyker upp eller försvinner i både gamla och nya astronomiska dataarkiv. Ursprungligen syftade projektet till att utforma ett nytt sätt att leta efter andra civilisationer i Vintergatan, men har sedan dess vuxit till att omfatta en lång rad astronomiska frågeställningar. Forskarna i projektet avser att använda avancerade metoder inom maskininlärning och artificiell intelligens, men projektet kräver också bidrag från mänskliga hjärnor för att fungera. Därför har man även utvecklat ett webbsajt där alla ska kunna hjälpa till att leta efter stjärnor som försvinner eller dyker upp.

Bild: En ljuskälla som finns i bilden till vänster har försvunnit i bilden till höger.

Denna fortbildning har flyttats från 14/10.

Program
15:00 – 15:10: Välkommen, introduktion
15.10 – 15:30: Föreläsning: VASCO: utomjordiska civilisationer och stjärnor som försvinner
15.30 – 16.00: Föreläsning: Astrofysiken bakom VASCO - från det enkla till det okända
16.00 – 16.15: Paus
16.15 – 17.15: Laboration – analys av astronomiska bilder
17:15 – 17:45: Diskussion
17.45 – 18:00: Avslutning
Längd
3 tim
Målgrupp
lärare åk 7-9 och gymnasiet
Gruppstorlek
15 deltagare
Tid
onsdag 11 november 2020 15:00 - 18:00
Kostnad
Kostnadsfritt för alla!
Plats
Online