Kemiteknik för återvinning av mobiltelefoner, del 1

Välkommen till en lärarfortbildning med fokus på aktuell forskning om resursåtervinning och demonstration av en laboration för gymnasieelever.

Kritiska material  används i många produkter av stor betydelse för modern teknik så som mobiltelefoner, solpaneler, elfordon och energieffektiva ljuskällor. Tillgången till dessa metaller är begränsad och behoven förväntas öka drastiskt. Det finns också geopolitiska aspekter kring tillgången för dessa metaller och mineral. Att kunna återvinna dessa material är därför av stort intresse. Lär dig mer om återvinning av kritiska material, aktuell forskning och hur du kan knyta an till detta med en laboration för gymnasieelever.

Upplägg

Fortbildningen sker online via mötesverktyget zoom och är uppdelad på två träffar. Som deltagare kan man välja att delta endast i första träffen eller vid båda tillfällena.

Träff 1

Torsdag 22 oktober kl. 16.00-17.30
Kerstin Forsberg, universitetslektor och docent i kemiteknik, KTH, berättar om aktuell forskning och varför det är viktigt att återvinna kritiska material.
Marie Danielsson, Vetenskapens Hus, demonstrerar en laboration om förträningskristallisation. Ett sätt att återvinna kritiska material. Laborationen har tagits fram av Kerstin tillsammans med elever som gjort sina gymnasiearbeten i samarbete med KTH.

Mellan träffarna

Samtliga deltagare får instruktioner till laborationen och kan själva prova att utföra den i egna lokaler.

Träff 2

Tisdag 27 oktober kl. 16.00-17.00
Diskussioner kring laborationen och erfarenheter efter att själv ha labbat. Möjlighet att ställa frågor som dykt upp efter den första träffen.

Kursledare

Fortbildningen leds av Kerstin Forsberg, KTH, och Marie Danielsson, Vetenskapens Hus.

Kerstin Forsberg är universitetslektor och docent i kemiteknik med expertis inom separationsprocesser, i synnerhet kristallisation. Kunskapen tillämpas ofta i projekt som syftar till att utvinna resurser från avfallsströmmar (t ex förbrukade batterier, betbadssyror och rödslam).

Marie Danielsson är doktor i kemi och arbetar med kemiverksamheten på Vetenskapens Hus. 

Lärarfortbildningen har tagits fram som en del av EU-projektet RM@schools.

Längd
90+60 min
Målgrupp
ämneslärare i kemi gymnasiet
Gruppstorlek
15 deltagare
Tid
torsdag 22 oktober 2020 16:00 - 17:30
Kostnad
Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.
Plats
Online