Mars

Liv på Mars?

Kommer vi i framtiden kunna kolonisera andra planeter? Vad krävs för att vi ska kunna bo på Mars och hur undersöker vi förutsättningarna för att kunna göra det möjligt?

Välkommen på denna fortbildning där du får lyssna på forskare och testa laborationer inom kemi, biologi, teknik och fysik (kl. 14-17) som belyser hur utforskning av Mars går till.

Dagen avslutas med en öppen föreläsning (kl. 18-19) om HABIT-modulen som kommer skickas till Mars nästa år.

Europeiska rymdstyrelsen (ESA) planerar att landa en rover vid namn Rosalind Franklin år 2021 (inom det övergripande ExoMars2020-projektet). Ombord finns ett svenskutvecklat experiment vid namn HABIT (HabitAbility, Brine Irradiation and Temperature) vars syfte är att hitta framtida landningsplatser, undersöka vattnets kretslopp samt demonstrera hur vattenånga kan extraheras ur atmosfären för att producera dricksvatten för framtida bemannade uppdrag.

Under första halvan av 2019 är HABIT-gruppen från Luleå tekniska universitet på turné i Sverige och besöker Stockholm och KTH den 18 mars. Då bjuds på Mars-relaterade aktiviteter samt en avslutande föreläsning om experimentet.

OBS! Kostnadsfritt för universitetsstudenter.

Inbjudan (pdf).

Mer att läsa om turnén och om HABIT.

 

Program
14:00-17:00  Workshops med hands-on aktiviteter som knyter an till HABIT. Utforska Mars med programmerbara LEGO-robotar. Hur tar man sig till Mars? Prova på att navigera i rymden.
17:00-18:00 Fika, mingel och visning av rymdutställningen på AlbaNova.
18:00-19:00 Öppen föreläsning och dialog med temat: ”HABIT, following the water on Mars”.
Målgrupp
lärare i åk 7-9 och gymnasiet och universitetsstudenter
Längd
6 tim
Tid
måndag 18 mars 2019 14:00 - 19:00
Gruppstorlek
16 deltagare
Övrigt

Fika ingår.

Plats
Vetenskapens Hus
Kostnad
Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.
Kontakt
fysik@vetenskapenshus.se