Arktis

Klimatfortbildning med ljus horisont (åk 4-9)

Idag är vi många som lever med klimatångest och klimatfrågan skall tas på största allvar. Men när framtiden ofta målas i mörka färger så riskerar vi att bli uppgivna och handlingsförlamade istället för att orka bidra till förändring.

Bolincentret för klimatforskning, Vetenskapens Hus och Stockholm stad önskar stötta dig som lärare genom att skifta fokus till en ljusare, handlingskraftigare horisont där vi bättre förstår klimatförändringarna och vilka lösningar som finns tillgängliga. Hos Bolincentret för klimatforskning, där SU:s, KTH:s och SMHI:s klimatforskare samlas, finns klimatkompetens från flera discipliner. Nu tillgängliggörs denna kunskapsbank via heldagsfortbildningar för dig som är lärare.

Innehåll

  • Kostnadsfri heldagsfortbildning där klimatkit ingår, handledningar och pedagogiskt material
  • Förmiddag där vi lär oss mer om klimatet och klimatförändringar under föreläsningar och laborationer
  • Frågestund där du som lärare får tillfälle att ställa dina och elevernas klimatfrågor direkt till klimatforskare
  • Lunch, vi bjuder
  • Eftermiddag där vi under föreläsning och aktivitet fokuserar på vad vi själva kan göra

OBS plats: Svante Arrhenius väg 12, Geohuset, Stockholms universitet

Preliminärt schema:

Program
9.30 - 10.30: Vad styr klimatet? del 1
10.30 - 11.00: Fika och frågestund
11.00 - 12.00: Vad styr klimatet? del 2
12.00 - 13.00: Lunch
13.00 - 14.00: Hur minskar vi klimatpåverkan? Del 1
14.00 - 14.30: Fika och frågestund
14.30 - 15.30: Hur minskar vi klimatpåverkan? Del 2
15.30 - 16.00: Avslutning och utvärdering
Målgrupp
lärare åk 4-9
Längd
7:00 tim
Tid
onsdag 14 november 2018 9:30 - 16:00
Plats
Se info ovan
Kostnad
Kostnadsfritt för alla!
Kontakt
biologi@vetenskapenshus.se