Fortbildningar

Våra fortbildningar tar upp teman inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik för grundskolan och gymnasiet. Vi kopplar ihop forskning och ämnesfördjupning genom kortare föreläsningar och praktiska moment.

Beställ en fortbildning

Vi erbjuder färdiga paketlösningar och teman som du och dina kollegor kan beställa. Kontakta oss via formulär eller e-post i respektive fortbildning, så diskuterar vi utformning och tidpunkt. En beställd fortbildning kräver minst 8 deltagare för att den ska genomföras.

Tema Målgrupp
Micro:bit

Micro:bit - Programmera med elektronik

lärare grundskolan 4-9 eller gymnasiet

Spelar kvadratspelet

Spelmatematik och programmering

lärare åk 4-9

Träklossar

Talpussel - om taluppfattning

lärare åk F-6

Binärlåda

Matematiken i en dator

lärare åk 4-9

Scratch logga

Programmera med Scratch

lärare åk 4-9

Cellen

Cellen i undervisningen

lärare åk 7-9 och gymnasiet