Fortbildningar

Våra fortbildningar tar upp teman inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik för grundskolan och gymnasiet. Vi kopplar ihop forskning och ämnesfördjupning genom kortare föreläsningar och praktiska moment.

Webbinarier vid forskningsfronten

Under hösten kan du förutom att delta i fortbildningar hos oss även enkelt förkovra dig genom vår webbinarieserie. Vi bjuder in ett antal forskare från KTH och Stockholms universitet inom aktuella forskningsområden – hör dem berätta om sin forskning och ställ dina frågor.

Beställ en fortbildning

Vi erbjuder färdiga paketlösningar och teman som du och dina kollegor kan beställa. Kontakta oss via formulär eller e-post i respektive fortbildning, så diskuterar vi utformning och tidpunkt. En beställd fortbildning kräver minst 8 deltagare för att den ska genomföras.