ForskarFredag på Fysikum

Vilka byggstenar är universum uppbyggt av och hur har det utvecklats? Hur används fysik i modern medicin och hur kan forskning i ytfysik bidra till att minska koldioxid i atmosfären? 

Välkommen till föredrag med forskare, rundturer i laboratorierna och visning av teleskop. Dina elever får uppleva den akademiska miljön samt ges en inblick i forskningen vid Stockholm Universitet. 
Gå till programmet för fysikaktiviteter under ForskarFredag

Under årets ForskarFredag möter du doktorander, studenter, post-docs och professorer inom fysik. De berättar om sitt arbete Stockholms universitet och presenterar det senaste vid forskningsfronten i fysik och astronomi samt visar på olika tillämpningar och grundläggande fysikaliska fenomen.

Image credit: NASA-JPL/Caltech