Talpussel, skeppet Vasa och klimatvandringar

Välkommen att anmäla dig till höstens lärarfortbildningar.

Talpussel, 7 sep. Vi visar hur dina elever kan utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis.

Skeppet Vasa i undervisningen, 7 sep. Du får en visning i Vasamuseet med fokus på bevarandet av skeppet och får prova på vår laborativa aktivitet om järnextraktion och analys av Vasa-trä.

Klimatvandring, 13 och 21 sep. Följ med på en vandring på Norra Djurgården där vi diskuterar klimatkrisen ur olika perspektiv.

Mer våra fortbildningar och anmälan.