Lärarfortbildning i matematik (F-6)

Vilka tal kan bilda rektanglar eller kvadrater? Hur knyter dessa två geometriska former an till de naturliga talens mest grundläggande egenskaper? Vad är ett primtal?

Välkommen till en fortbildning där vi visar hur dina elever kan utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis. Ett stort fokus ligger på problemlösning genom lek och pussel med tetrisformade klossar. Genom dessa problem får vi insikter om olika tals speciella egenskaper och vi lär oss om primtalsfaktorisering. 

Målgrupp: Lärare i låg- och mellanstadiet
Datum: 7 september kl. 15-17
Anmälan: Via formulär
Kontakt: @email

Kostnadsfritt för alla med skol- eller kommunalavtal. Övriga faktureras 1 000 kr/deltagare.
Se om din skola är partner med oss.