Stockholms matematiska cirkel

Har du elever som vill odla sitt intresse för matematik och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den de vanligen får se på gymnasiet?

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för intresserade gymnasieelever – ”Stockholms matematiska cirkel”.

Tid: varannan torsdag 16.00-18.00, med start 15/9. Ingen föranmälan krävs.
Plats: KTH campus

Mer om Stockholms matematiska cirkel.