Urbana värmeöar - skolprogram endast i maj och juni

Låt dina elever utforska klimatet i storstäder genom satellitbaserad fjärranalys.

Forskare vid KTH ger en introduktion till fjärranalys. Därefter får eleverna visualisera satellitbilder för att se hur klimatet i tre stora städer har förändrats de senaste 30 åren.

Skolprogrammet erbjuds endast i maj och juni, för gymnasieelever.

Mer om skolprogrammet.

Bilder: Ban and Cartalis, 2018. Qiao m fl, 2014.