Edutainment på Gröna Lund

Välkommen med dina elever till Edutainmentdag på Gröna Lund den 15 och 16 september.

Den 16 sep blev snabbt fylld och nu kan vi därför även erbjuda den 15 sep. Anmälan här.

Mer info för dig och dina elever.

Tillsammans med Gröna Lund, Stockholms Stad och Nationellt Resurscentrum för fysik har vi genomfört Edutainmentdagarna sedan 2009. Ända sedan starten har dessa dagar hjälpt elever till ökad förståelse för fysik, teknik och matematik. I år hoppas vi kunna fortsätta. Vill du delta?