Påbörjar du ditt sista gymnasieår i höst?

Vill du ingå i en projektgrupp där du får arbeta som en forskare inom ditt valda ämne? Vi erbjuder stöd och inspiration inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. 

Vi samarbetar med forskare vid KTH och Stockholms universitet för att erbjuda handledning och stöd i gymnasiearbetet. Viss möjlighet finns också att hjälpa enstaka elever med frågor som inte direkt rör temana för de olika projektgrupperna.

Ta reda på vad vi erbjuder dig!

Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01

Teman läsåret 21/22

  • Allelopati – växternas hemliga krig (biologi/kemi)
  • Insektfysiologi och biomimetik (biologi/teknik)
  • Exoplaneter och astrobiologi (fysik)
  • Gammablixtar – universums kraftigaste explosioner(fysik)
  • Kosmisk strålning (fysik)
  • Gruppteori (matematik)
  • Återvinning av mobiltelefoner (kemi)
  • Hårdvaruhackning (teknik)

Blir du antagen till någon av grupperna får du dels hjälp och stöd av en av Vetenskapens Hus pedagoger och/eller en forskare från KTH eller Stockholms universitet. Handledningen bedrivs genom seminarier/workshops och träffar som kan ske online om så behövs.

Har du ett annat spännande projekt som du vill genomföra? Även detta kan du i viss utsträckning få hjälp med om din skola har ett partneravtal med oss. Kontakta den ämnesgrupp som du tror kan hjälpa till.